wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozpoczęcie realizacji usługi doradczej „Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I.11 PS WPR" w ramach interwencji I.14.2 „Kompleksowe doradztwo rolnicze”

Data utworzenia: 11-06-2024

Usługa doradcza „Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I 11. PS WPR” kierowana jest do młodych rolników – rozpoczynających działalność rolniczą po raz pierwszy i jednocześnie będących beneficjentami interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach PS WPR na lata 2023-2027.

Możliwość skorzystania z usługi jest zapewniona dla wszystkich beneficjentów na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego przez cały okres trwania operacji.

Młody rolnik, niezwłocznie po podpisaniu umowy z ARiMR, udaje się do WMODR lub odpowiednich dla siebie Powiatowych Zespołów Doradztwa  (https://wmodr.pl/powiatowe-zespoly-doradztwa/pzdr-olsztyn) celem podpisania umowy na świadczenie kompleksowego programu doradczego.

Usługa polega na kompleksowym prowadzeniu doradztwa rolniczego i na opracowaniu Planu Rozwoju Gospodarstwa (PRG), która pozwoli przyjąć założenia planistyczne i wyznaczyć strategiczne cele dla dłuższej perspektywy rozwoju gospodarstwa.

Zapraszamy do kontaktu!

Opracowanie: Milena Brzostek