wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 31-05-2024, 10:00

Dobre praktyki higieniczne i produkcyjne przy produkcji żywności w gospodarstwie

gmina: Ełk | lokalizacja: Biuro Zespołu Doradców w Ełku
organizator: mgr Joanna Matyjasek - Doradca | telefon: 695550894 | wykładowca: Joanna Matyjasek, Maria Kapuścińska


dnia: 03-06-2024, 10:00

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element ograniczający ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin.

gmina: Janowo | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa Polakowskiego w miejscowości Zembrzus Mokry
organizator: mgr inż. Dariusz Mazur - Kierownik ZD Nidzica | telefon: 665960367 | wykładowca: Dariusz Mazur


dnia: 03-06-2024, 10:00

Pasze objętościowe w gospodarstwie - prawidłowe przygotowanie i przechowywanie

gmina: Giżycko | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Janusza Krauklis w Spytkowie
organizator: mgr inż. Marzena Szymańska - Główny doradca | telefon: 665981694 | wykładowca: Marzena Szymańska


dnia: 05-06-2024, 10:00

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

gmina: Giżycko | lokalizacja: ZD Giżycko
organizator: mgr inż. Marzena Szymańska - Główny doradca | telefon: 665981694 | wykładowca: Marzena Szymańska


dnia: 06-06-2024, 10:00

Interwencje środowiskowo-klimatyczne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w tym PROW 2014-2020 oraz PS 2023-2027

gmina: Dobre Miasto | lokalizacja: Kino Przyjaźń w Dobrym Mieście
organizator: mgr inż. Mariusz Frelik - Starszy doradca | telefon: 665890162 | wykładowca: Mariusz Frelik, Małgorzata Razminas


dnia: 06-06-2024, 10:00

Filar II: bieżące informacje w ramach interwencji premiowych oraz poprawiających dochodowość (konkurencyjność gospodarstw rolnych), w tym krótkie łańcuchy dostaw (KŁŻ) w ramach PS WPR na lata 2023-2027

gmina: Wydminy | lokalizacja: Urząd Gminy w Wydminach
organizator: inż. Emil Kobiela - Główny doradca | telefon: 695990251 | wykładowca: Emil Kobiela


dnia: 07-06-2024, 10:00

Dobór odmiany oraz technologii uprawy jako czynniki plonotwórcze żyta ozimego

gmina: Kalinowo | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Jarosława Łojewskiego w Laskach Małych
organizator: mgr inż. Aneta Gralewska - Główny doradca | telefon: 693366649 | wykładowca: Aneta Gralewska


dnia: 07-06-2024, 10:00

Kalibracja opryskiwacza polowego jako element ograniczający ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin

gmina: Lubawa | lokalizacja: Gospodarstwo rolne Pana Sławomira Kowalkowskiego w Szczepankowie
organizator: inż. Michał Knoblauch - doradca | telefon: 697632406 | wykładowca: Grzegorz Kasprowicz