wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Seminarium pt. „Rola technologii produkcji w kształtowaniu jakości produktów ogrodniczych”, 28.11.2023 r.

Seminarium pt. „Rola technologii produkcji w kształtowaniu jakości produktów ogrodniczych”, 28.11.2023 r.

Data utworzenia: 28-11-2023 ; Data wydarzenia: 28-11-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na seminarium pn. „Rola technologii produkcji w kształtowaniu jakości produktów ogrodniczych”, które odbędzie się 28 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Podczas seminarium...
czytaj więcej

Podsumowanie z konferencji "Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich"

Podsumowanie z konferencji "Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich"

Data utworzenia: 28-11-2023

Zielona transformacja polityki rolnej w UE trwa od kilkudziesięciu lat a kolejne jej reformy coraz bardziej podkreślają potrzebę ochrony środowiska, zasobów naturalnych i klimatu. Ostatni etap tej transformacji zainicjowała strategia Europejskiego Zielonego Ładu ukierunkowując kraje członkowskie w stronę neutralności klimatycznej i osiągnięcie...
czytaj więcej

Z życia WMODR grudzień 2023

Z życia WMODR grudzień 2023

Data utworzenia: 28-11-2023

Z życia WMODR" to cykl artykułów, które wprowadzają w działania Ośrodka podejmowane w najbliższej przyszłości oraz w dalszej perspektywie. ARTYKUŁ grudzień 2023.
czytaj więcej

Kompleksowe programy doradcze – I edycja wsparcia w ramach PS WPR 2023-2027

Kompleksowe programy doradcze – I edycja wsparcia w ramach PS WPR 2023-2027

Data utworzenia: 28-11-2023 ; Data wydarzenia: 28-11-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rozpoczyna realizację operacji w zakresie świadczenia usług doradczych z interwencji I.14.2.1 Kompleksowe programy doradcze w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projekt polega na przekazaniu rolnikom oraz młodym rolnikom sposobów...
czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt BRANCHES, Rzym, 13-14.11.2023 r.

Konferencja podsumowująca projekt BRANCHES, Rzym, 13-14.11.2023 r.

Data utworzenia: 23-11-2023 ; Data wydarzenia: 13-11-2023

Konferencja podsumowująca unijny Projekt BRANCHES odbyła się w dniach 13-14 listopada 2023 r. w siedzibie FAO w Rzymie. W ramach projektu BRANCHES (Boosting RurAl Bioeconomy Networks following multi-actor approACHES – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe) zebrano i opisano...
czytaj więcej

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych w 2024 roku

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych w 2024 roku

Data utworzenia: 23-11-2023

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które przewiduje 65% dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia: od ryzyka wystąpienia...
czytaj więcej

Seminarium pt. "Rolnictwo z klimatem", 24.11.2023 r.

Seminarium pt. "Rolnictwo z klimatem", 24.11.2023 r.

Data utworzenia: 20-11-2023 ; Data wydarzenia: 24-11-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na seminarium pt. "Rolnictwo z klimatem", które odbędzie się 24 listopada 2023 r. w Majątku Giże Marczak, Giże 41, gmina Świętajno koło Olecka. Działem gospodarki szczególnie zależnym od warunków pogodowych jest rolnictwo....
czytaj więcej

Studiuj produkcję rolniczą i ogrodniczą na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM

Studiuj produkcję rolniczą i ogrodniczą na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM

Data utworzenia: 20-11-2023

Charakterystyka Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów mogą być osoby...
czytaj więcej