wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc od 22 do 29 lutego 2024 r.

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc od 22 do 29 lutego 2024 r.

Data utworzenia: 22-02-2024

O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym...
czytaj więcej

Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Data utworzenia: 21-02-2024

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przypominamy, że 26 lutego Agencja Restrukturyzacji i...
czytaj więcej

„Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” – zapraszamy do udziału w szkoleniu

„Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” – zapraszamy do udziału w szkoleniu

Data utworzenia: 20-02-2024

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w szkoleniu „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, które odbędzie się 15 marca 2024 r., w godzinach od 9:00 do 13:00.  Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie...
czytaj więcej

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów trzody chlewnej z obszarów ASF - wznowienie naboru wniosków

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów trzody chlewnej z obszarów ASF - wznowienie naboru wniosków

Data utworzenia: 19-02-2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej (NP2), którzy utrzymywali świnie na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. Wnioski w trybie ciągłym przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
czytaj więcej

Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

Data utworzenia: 19-02-2024

Informujemy, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.   Które praktyki można potwierdzać poprzez oświadczenia? Poprzez oświadczenia zamiast zdjęć...
czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenia pt. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Zapraszamy na szkolenia pt. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Data utworzenia: 15-02-2024

  Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie. Jest nie tylko niezbędna dla życia ludzi, zwierząt i roślin, ale również pełni kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów. W kontekście rolnictwa, woda odgrywa fundamentalną rolę w procesach uprawy roślin, hodowli zwierząt i przetwarzania...
czytaj więcej

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

Data utworzenia: 14-02-2024

Komisja Europejska opublikowała dziś rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie). W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4% gruntów ornych na: - obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym...
czytaj więcej

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór od 20 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór od 20 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Data utworzenia: 13-02-2024

Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2...
czytaj więcej