wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP przez rolników ubiegających się o płatność dobrostanową

Data utworzenia: 03-07-2024

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP przez rolników ubiegających się o płatność dobrostanową

Wydłużenie okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi rolnikom korzystanie z nowego rodzaju wsparcia za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP. Wymogi te dotyczą m.in. ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt.

Zmiana rozporządzenia

28 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na latach 2023-2027 (Dz. U. poz. 951).

Czego dotyczy nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia dobrostanowego okres na uzyskanie przez rolników ubiegających się o płatność za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym systemie został wydłużony:

• do 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków;

• do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności – dla lat następnych.

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Dorota Michniewicz