wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

Koronawirus - ważne informacje o pracy Ośrodka

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 28.03.2022 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zmienia zasady organizacji stacjonarnych szkoleń, seminariów, olimpiad i innych grupowych form doradztwa. 

W instrukcji Dyrektora  WMODR  w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- wykreśla się pkt 7, 8,15 i  pkt.17  oraz zmianie ulega treść  pkt.7,13,22  oraz  pkt 23  i numeracja kolejnych punktów instrukcji.

>> Pobierz instrukcję <<

Olsztyn, dnia 04.04.2022 r. 


Szanowni Państwo,

informujemy, że od 21.03.2022 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zmienia zasady organizacji stacjonarnych szkoleń, seminariów, olimpiad i innych grupowych form doradztwa.

W instrukcji Dyrektora  WMODR  w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- wykreśla się pkt 14, 23,24,25 i pkt.28 oraz zmianie ulega treść  pkt.22 , pkt 26 i numeracja kolejnych punktów instrukcji.

>> Pobierz instrukcję <<

Olsztyn, dnia 21.03.2022 r. 


Szanowni Państwo,

informujemy, że od 01.12.2021 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zmienia zasady organizacji stacjonarnych szkoleń, seminariów, olimpiad i innych grupowych form doradztwa. W trosce o bezpieczeństwo uczestników szkoleń  Dyrektor WMODR zmienił pkt 19 i pkt 23 instrukcji w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

>> Pobierz instrukcję <<

Olsztyn, 01.12.2021 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, że od 07.06.2021 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie powraca do organizacji stacjonarnych szkoleń, seminariów, olimpiad i innych grupowych form doradztwa. W trosce o bezpieczeństwo uczestników szkoleń i kursów Dyrektor WMODR wprowadził instrukcję w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

>> Pobierz instrukcję <<

Olsztyn, 07.06.2021 r.


Olsztyn, 19.10.2020 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, że od 06.06.2020 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie powraca do organizacji stacjonarnych szkoleń, seminariów, olimpiad i innych grupowych form doradztwa. W trosce o bezpieczeństwo uczestników szkoleń i kursów Dyrektor WMODR wprowadził instrukcję w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR w czasie zagrożenia rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2.

>> Pobierz instrukcję <<

Olsztyn, 05.06.2020 r.Olsztyn, 30.04.2020 r.Olsztyn, 25.03.2020 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie  art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, świadczyć będą pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

W związku ze stanem epidemii w Polsce, mając na uwadze dobro Państwa oraz naszych pracowników, apelujemy do Państwa o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku oraz załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu i telefonicznie, które będą rozpatrywane przez pracowników Ośrodka pełniących dyżury w:
•    Sekretariacie w siedzibie WMODR w Olsztynie, tel./fax 89 535 76 84; 89 526 44 39, e-mail: sekretariat@w-modr.pl,
•    Działach i Sekcjach w siedzibie WMODR w Olsztynie,
•    Oddziale WMODR w Olecku, e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl,
•    Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego - numery telefonów oraz adresy e-mail tutaj na stronie

Olsztyn, 13.03.2020 r.


Informujemy również, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podjął decyzję o odwołaniu:

  • XII Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”, które zaplanowane były w dniach 25-26 kwietnia 2020 r.
  • szkoleń i konferencji realizowanych przez Ośrodek, które były zaplanowane w dniach 16-31 marca 2020 r.

Olsztyn, 13.03.2020 r.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski