wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Książka >>

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

W 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłosił konkurs wspomnień pn. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. Inicjatorką konkursu i pomysłodawczynią jego charakteru i formy była Pani Małgorzata Micińska-Wąsik, I Zastępca Dyrektora WMODR. Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było ocalenie od zapomnienia historii z życia ludzi na wspomnianych terenach.

Efektem końcowym konkursu jest zbiór prac ukazujących wspomnienia zachowane w pamięci, niesamowite historie i refleksje przedstawiające zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu ludzi zwykłych i niezwykłych oraz ich rodzin z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w XX wieku. Wierzymy, że dzięki realizacji naszego przedsięwzięcia, udało się ocalić od zapomnienia to co ważne, tak aby kolejne pokolenia lepiej rozumiały uwarunkowania życia ludzkiego, aby potrafiły docenić społeczno-kulturowe dziedzictwo wniesione przez starsze pokolenie w życie regionu i aby wchodziły w życie bogatsze o nowe doświadczenia w poczuciu wspólnej tożsamości.

Wspomniany konkurs pozwolił uchronić przed zapomnieniem codzienny urok przeszłości: urok domowego życia, czas pracy i odpoczynku, świąt, spotkań itp., a niekiedy również przedmioty z otoczenia ludzi będących świadkami historii rodziny i ważnych z jej życia wydarzeń. Życie ludzkie jest pasmem niekończących się zmian, które niejednokrotnie prowadzą nieuchronnie do zaniku tradycji, obyczajów i zwyczajów rodzinnych. Powstała publikacja wspomnień z pewnością przyczyni się do zachowania tych wartości i ich pielęgnowania.

Poniżej wersja elektroniczna tomiku do pobrania.

Opracowanie: Adam Szawdzianiec