wmodr.pl

WMODR >> Quality WMODR >>

QUALITY WMODR DLA KONSUMENTA

Szukaj znaku Quality WMODR na półkach sklepowych i w restauracjach, skanuj kod QR i wybieraj świadomie!
 

Quality WMODR to zorganizowany system produkcji oraz sprzedaży produktów, którego celem jest potwierdzenie współpracy pomiędzy producentem rolnym - Partnerem QWMODR, a Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

System przybliża Konsumentowi przebieg produkcji oraz buduje świadomość „patriotyzmu konsumenckiego” co ma niewątpliwy wpływ na pobudzenie aktywności społecznej na obszarach wiejskich. Jako Konsumenci nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć rzetelne i prawdziwe informacje o produktach w Internecie.

Wychodząc naprzeciw potrzebie identyfikowalności produktów stworzyliśmy system QWMODR aby służył Państwu jako gwarant doradztwa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dostęp do systemu otrzymujemy po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na produkcie. Kod QR przekierowuje Państwa na stronę internetową systemu Quality WMODR gdzie odczytać można m.in.: informację o gospodarstwie czy procesie produkcji.

Opracowanie: Justyna Witkowska