wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

Rada Społeczna

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora WMODR.

Skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WMODR powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 721 t.j.) w kadencji 2021-2026:

Agnieszka Borysewicz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
Edward Adamczyk   przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
Sylwia Jaskulska przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Jerzy Salitra przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Romuald Tański - Przewodniczący Rady przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
  przedstawiciele związków zawodowych rolników, tj.:
Wiesław Domian Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Maciej Kusior Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Leszek Sargalski Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" 
Szymon Sargalski Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" 
prof. dr hab. inż. Marek Marks                        przedstawiciel szkół wyższych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
prof. dr hab. Szczepan Figiel przedstawiciel instytutów badawczych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Andrzej Dzieliński - Z-ca Przewodniczącego Rady przedstawiciel szkół ponadpodstawowych kształcących na potrzeby rolnictwa
Opracowanie: Marcin Cyrankowski