wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Działanie "Współpraca" >>

Rok 2023

Spotkanie Grup Operacyjnych EPI woj. warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 05-03-2024

W Tiffi Boutique Hotel w sercu Warmii i Mazur odbyło się spotkanie przedsiębiorców, firm i rolników, którzy korzstają z Działania  "Współpraca", przy w sparciu naszych brokeró Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR wdrażając innowacyjne rozwiązan ia w branży...
czytaj więcej

Spotkanie Grup Operacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 17.10.2023 r.

Data utworzenia: 05-03-2024

W ramach Działania  „Współpraca” wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich...
czytaj więcej

Grupy Operacyjne EPI w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Grupy Operacyjne EPI w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Data utworzenia: 05-03-2024

Grupy Operacyjne EPI (GO) stanowią część europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Celem interwencji „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” jest tworzenie grup operacyjnych EPI oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów tych grup, z uwzględnieniem potrzeb...
czytaj więcej