wmodr.pl

WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Trwa kampania wnioskowa 2024 - termin na złożenie wniosków o płatności wydłużony do 1 lipca br.

W związku z wprowadzanymi zmianami w płatnościach  bezpośrednich dnia 07.05.2024 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 do 1 lipca 2024 roku.

Również w tym roku rolnicy mogą liczyć na bezpłatne wsparcie naszych doradców przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Zapraszamy rolników do biur terenowych WMODR w celu spotkania z doradcą i uzyskania bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe oraz planu nawozowego w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Adresy naszych biur i numery telefonów są dostępne TUTAJ.

W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować, tak jak dotychczas, o przyznanie:

  • interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt;
  • przejściowego wsparcia krajowego;
  • interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
  • płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie:

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Wydłużony termin składania wniosków upłynie 1 lipca 2024 r. Zmiany do wniosków można składać do 16 lipca 2024r.

Wniosek może być także złożony później w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie 17 czerwca, tj. do dnia 26 lipca 2024 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Najważniejsze zmiany i uproszczenia w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych II filaru WPR, które obowiązują w kampanii 2024 r. dostępne są TUTAJ.

Zasady płatności w ramach interwencji rolnictwo ekologiczne w roku 2024.

Zasady płatności rolno-środowiskowych-klimatycznych w roku 2024.

Opracowanie: Barbara Mieczkowska