wmodr.pl

WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, 10.06-04.07.2024 r.

Prezentujemy terminarz i programy spotkań II tygodnia IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola:

17 czerwca - powiat ostródzki - PROGRAM
18 czerwca - powiat iławski - PROGRAM
19 czerwca - powiat nowomiejski - PROGRAM
20 czerwca - powiat działdowski - PROGRAM
21 czerwca - powiat nidzicki - PROGRAM


10 czerwca - powiat bartoszycki - PROGRAM - RELACJA
11 czerwca - powiat kętrzyński - PROGRAM - RELACJA
12 czerwca - powiat mrągowski - PROGRAM - RELACJA
13 czerwca - powiat piski - PROGRAM - RELACJA
14 czerwca - powiat szczycieński - PROGRAM - RELACJA


10.05.2024 r.

Już za miesiąc, 10 czerwca, rozpoczynamy IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - nie może Ciebie na nich zabraknąć!!

Organizując Dni Pola wcielamy w życie, jako Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS). Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to miejsce spotkania się ROLNIKA - NAUKOWCA - DORADCY ROLNICZEGO.

Zaczynamy 10 czerwca br. w powiecie bartoszyckim, kończymy - 4 lipca br. w powiecie lidzbarskim.

Są z nami, i wiedzą dzielić się będą, najlepsi z najlepszych naukowców z branży!!
Do zobaczenia na polu.


30.04.2024 r.

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola są imprezą towarzyszącą V Krajowym Dniom Pola, największemu wydarzeniu doradczemu oferowanemu przez państwowe doradztwo rolnicze.

V Krajowe Dni Pola odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Boguchwale (Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale).

www.dnipola2024.pl


26.04.2024 r.
W dniach od 10 czerwca do 4 lipca br. zapraszamy na praktyczne sesje na poletkach uprawowych w 19 powiatach naszego województwa, gdzie będziemy demonstrować, m.in. odmiany zbóż, które mają podwyższoną odporność na konkretne choroby lub szkodniki, a także są odporne na ekstremalne warunki środowiskowe oraz agrobioróżnorodność roślin uprawnych.

Część teoretyczna tych spotkań obejmie wykłady przedstawicieli nauki o tematyce dotyczącej technologii produkcji w kontekście założeń strategii rozwoju Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji udział wezmą przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Natomiast w czasie spotkań polowych będzie możliwość konsultacji oraz wysłuchania ciekawych nowinek technologicznych ekspertów dziedzin rolniczych z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przedstawiciele świata nauki na IV Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola:

 1. dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 2. prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 3. prof. dr hab. inż. Marek Marks, Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 4. prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 5. dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB, Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu,
 6. dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 7. dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 8. dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 9. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach,
 10. dr hab. Agnieszka Kosewska prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 11. dr hab. inż. Arkadiusz Stępień prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 12. dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 13. mgr inż. Artur Szatkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Udział w  IV edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Pola to unikalna okazja do bezpośredniego zaangażowania się w praktyczne demonstracje najnowszych technologii i praktyk rolniczych, prowadzonych przez doświadczonych doradców z branży.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH POLA.


21.03.2024 r.
W dniach 10 czerwca-4 lipca 2024 r. zapraszamy na praktyczne sesje na poletkach uprawowych w 19 powiatach naszego województwa. To unikalna okazja do bezpośredniego zaangażowania się w praktyczne demonstracje najnowszych technologii i praktyk rolniczych, prowadzonych przez doświadczonych doradców z branży. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. odmiany zbóż, które mają podwyższoną odporność na konkretne choroby lub szkodniki, a także są odporne na ekstremalne warunki środowiskowe oraz agrobioróżnorodność roślin uprawnych.

Celem IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Praktyczne sesje odbywają się na żywo na poletkach uprawowych, co umożliwia uczestnikom bezpośrednie zaangażowanie się i eksperymentowanie z różnymi technologiami i praktykami. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Spotkania na polu sprzyjają również interakcji i wymianie doświadczeń między rolnikami oraz ekspertami z branży.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386 oraz Agnieszka Wiśniewska, starszy specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 665 920 379.

Terminarz spotkań powiatowych wygląda następująco:
10 czerwca - powiat bartoszycki
11 czerwca - powiat kętrzyński
12 czerwca - powiat mrągowski
13 czerwca - powiat piski
14 czerwca - powiat szczycieński
17 czerwca - powiat ostródzki
18 czerwca - powiat iławski
19 czerwca - powiat nowomiejski
20 czerwca - powiat działdowski
21 czerwca - powiat nidzicki
24 czerwca - powiat węgorzewski
25 czerwca - powiat gołdapski
26 czerwca - powiat olecki
27 czerwca - powiat giżycki
28 czerwca - powiat ełcki
01 lipca - powiat olsztyński
02 lipca - powiat elbląski
03 lipca - powiat braniewski
04 lipca - powiat lidzbarski

Harmonogram, wraz z nazwiskami naukowców prowadzących sesje praktyczne i wykłady oraz programy spotkań powiatowych, ukażą się na stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH POLA.