wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >>

Działanie "Współpraca"

Grupy Operacyjne EPI (GO) stanowią część europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem interwencji „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” jest tworzenie grup operacyjnych EPI oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów
tych grup, z uwzględnieniem potrzeb rolników, łączące partnerów dysponujących wiedzą z wzajemnie uzupełniających. 

Poprzez zaangażowanie zarówno przedstawicieli praktyki jak i nauki oraz doradztwa zostało to osiągnięte. Dzięki współpracy z ekspertami utworzyliśmy 8 grup operacyjnych z czego 3 grupy otrzymały dofinansowania w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tj.

Grupa Operacyjna Łazdoje Zero Tillage

Operacja: "Żywa ściółka w parze zero tillage"

Grupa Operacyjna White Veg

Operacja: "Opracowanie innowacyjnych przetworów warzywnych zachowujących korzystny skład substancji odżywczych z wykorzystaniem unikalnej odmiany buraka białego oraz marchwi białej w celu rozwoju produkcji rolniczej i przetwórczej"

Grupa Operacyjna Kielich sześciu miodów

Operacja: "Wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania kulturami mikroorganizmów na każdym etapie produkcji miodów pitnych"

 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym linku

https://wmodr.pl/sir/dzialanie-wspolpraca/rok-2023/5709